top of page
AmiAmi_Social_Work_At_Door.jpg

Opmærksomhed

AmiAmi medvirker til at gøre opmærksom på de behov migranter i sexarbejde og ofre for menneskehandel har for støtte.

AmiAmis mission er at forbedre vilkårene for migranter i sexarbejde
og ofre for menneskehandel. Det gør vi ved at opsøge, lytte, dele viden, identificere, styrke og udvikle.

AmiAmi (tidligere Pro Vest) er en NGO. En ikke statslig, selvstændig organisation med en bestyrelse. I næsten 20 år har vi haft kontakt til prostitutionsmiljøet og medvirket til identificering af ofre for menneskehandel i Jylland og på Fyn.

Vi er en del af den samlede danske indsats under Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

AmiAmi_Logo_icon.png

Hvad tilbyder vi

Socialt- og sundhedsfagligt arbejde
what we do
AmiAmi_graphics-01.png
Socialt arbejde

I vores sociale arbejde besøger vi prostitutionsmiljøerne i Jylland og på Fyn og tilbyder rådgivning om rettigheder, herunder tilbuddene under Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

Vi arbejder med empowerment som metodisk tilgang. Det betyder, at vi møder målgruppen der, hvor de er, og tager udgangspunkt i det, de gerne vil snakke om. I dialog støtter vi dem i at finde mening i tilværelsen, og vi respekterer, at de er eksperter i eget liv.

AmiAmi_graphics-06.png
Sundhed

Vores Sundhedsklinik er bemandet med frivillige, kvindelige læger. Klinikken er åben tirsdag mellem kl. 17 og 19.

AmiAmi_graphics-08.png
Mobilt sundhedstilbud

Vores sundhedsfaglige medarbejder opsøger også migranter i sexarbejde der, hvor de opholder sig, og tilbyder sundhedstjek på stedet.

AmiAmi_Logo_icon.png

Hvem er vi

Social- og sundhedsfaglige medarbejdere

Vi kæmper for menneskerettigheder og bedre vilkår for migranter i sexarbejde og ofre for menneskehandel. Vi er passionerede i forhold til vores arbejde og ønsker at gøre en forskel for vores målgruppe.

who we are
AmiAmi_Lisbeth_Project_Manager_edited.jpg
Lisbeth
projektleder

Vi er et team bestående af social- og sundhedsfaglige eksperter. Vi ønsker med udgangspunkt i rettigheder at styrke målgrupperne og at videreformidle deres udfordringer. Med høj faglighed vil vi udvikle tilbud, som støtter den enkelte og fremmer den landsdækkende indsats til bekæmpelse af menneskehandel.

Vores partnere

I 15 år har vi modtaget support og arbejdet sammen med organisationer, politikere, lokalmiljøet, regionen, erhvervslivet og private personer, som har dedikeret deres tid, indsats og ressourcer til AmiAmis arbejde.

Alle er vigtige for os, og vi er meget glade for den store opbakning.

learn more
AmiAmi_Logo_icon.png

Få mere at vide

menneskehandel
worldwide

Fattigdom og manglende fremtidsudsigter får mange til at migrere til Europa i håb om at få del i mulighederne her. Det er voksne og børn, som meget ofte bliver lokket med løfter om ’guld og grønne skove’, men må affinde sig med kummerlige forhold for at overleve.

I Danmark

De sidste 10 år er der i Danmark gennemsnitligt om året blevet identificeret 80 personer som ofre for menneskehandel. I 2019 blev 41 kvinder, 22, mænd og 1 transperson vurderet som ofre for menneskehandel, heraf var 5 børn. Fordelingen svarer til de tidligere år. Men ingen kender det præcise tal for ofre i Danmark, da rigtig mange afholder sig fra at søge hjælp, fordi de frygter repressalier mod deres familie og sig selv.

AmiAmi_about_us_human_Traficking_information_1.png
AmiAmi_about_us_Our_Impact.png
AmiAmi_Logo_icon.png

Den danske handlingsplan

til bekæmpelse af menneskehandel

AmiAmi er en af NGO´erne i Danmark, som arbejder under den danske Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Planen sigter mod at forebygge menneskehandel samt at opsøge, identificere og give støtte til ofre og retsforfølge bagmænd.

take action
AmiAmi_Logo_icon.png

Medvirk

støt AmiAmis indsats

“I am only one but still I am one. I cannot do everything but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.”
by Hellen Keller

frivillige

Vi leder altid efter nogen, som kan hjælpe os med forskelligt. Det kan være i vores Sundhedsklinik, det sociale arbejde, med oversættelse/tolkning, holde styr på vores second-hand tøj, fundraising m.m. Hvis du har lyst til at hjælpe, men ikke helt ved hvordan, du kan gøre det, så kontakt os. Der er altid et eller andet, vi har brug for hjælp til.

donationer

Enhver donation er til stor hjælp. Det kan være penge, men også meget gerne hygiejneprodukter, tøj, mad, kondomer m.m.

opmærksomhed

AmiAmi medvirker gennem medier, debatter, foredrag m.m. til at skabe opmærksomhed på prostitution og menneskehandel, sådan at vilkårene for personer i sexarbejde og ofre kan forbedres.

contact us
AmiAmi_Logo_icon.png

Kontakt os

AmiAmis kontor
Kontor

Danmarksgade 10 1.th 
7000 Fredericia

Ring

+45 21 69 29 88

email
  • Facebook
Skriv en e-email

Thank you! We will get back to you as soon as possible.

bottom of page